Home Actueel Nieuws Adhesie GGZ krijgt HKZ certificaat

Adhesie GGZ krijgt HKZ certificaat

De certificerende instelling KEMA heeft woensdag 22 november 2006 het HKZ certificaat uitgereikt aan Adhesie GGZ. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitszorg. Adhesie is hiermee één van de eerste geïntegreerde GGZ instellingen in Nederland die het felbegeerde certificaat op een belangrijk onderdeel verwerft. Het certificaat is behaald voor de sector ‘Gespecialiseerde GGZ Deventer’ alsmede voor de directie en de ondersteunende diensten van Adhesie*. In de loop van 2007 zullen ook de andere organisatieonderdelen van Adhesie getoetst worden.

Waarom certificering?

In de Kwaliteitswet Zorginstellingen wordt geëist dat zorgaanbieders de kwaliteit van zorg systematisch moeten bewaken, beheersen en verbeteren. Binnen de koepelorganisatie GGZ Nederland is de afspraak gemaakt dat alle Nederlandse GGZ-instellingen uiterlijk in 2008 het HKZ-kwaliteitscertificaat moeten behalen, zodat zij aan patiënten, zorgverzekeraars, verwijzers etc. aantoonbaar kunnen laten zien dat zij aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen. Adhesie GGZ wil hiermee tevens zijn professionaliteit ten aanzien van zorgverlening blijven verbeteren.

Wat houdt deze certificering in?

KEMA Quality BV beoordeelt het kwaliteitssysteem van Adhesie en bekijkt in hoeverre dit systeem op doeltreffende wijze is geïmplementeerd: hoe brengt Adhesie bijvoorbeeld de patiëntbelangen in kaart en op welke wijze worden die belangen gerealiseerd. Tevens wordt beoordeeld of de organisatie goed in staat is zich blijvend en continu te verbeteren, zowel zorginhoudelijk als organisatorisch.

Feestelijke samenloop

Adhesie ontving het HKZ-certificaat tijdens de officiële opening van het nieuwe Psychiatrisch Centrum Rielerenk in Deventer op woensdag 22 november 2006. Vanaf begin december is dit centrum aan de Nico Bolkesteinlaan het nieuwe onderkomen van de sector ‘Gespecialiseerde GGZ Deventer’.

Inzet OpenIMS

Adhesie gebruikt OpenIMS Document Management Server (OpenIMS DMS) voor het beheren, bewaken en distribueren van de betreffende kwaliteitsdocumenten binnen de verschillende diensten. De handboeken, werkinstructies, protocollen procedures en behandelplannen wordt in OpenIMS DMS geplaatst waarna de goedgekeurde documenten via een webinterface (het Adhesie Intranet) beschikbaar worden gesteld aan alle medewerkers van de Adhesie organisatie. De documenten kunnen in bijvoorbeeld Microsoft Word worden onderhouden en worden door OpenIMS omgezet in een HTML Intranet pagina(s) of PDF versie van het originele brondocument.

Over OpenSesame ICT

OpenSesame ICT B.V. is een Nederlands softwarehuis die zich richt op bedrijfsmatige oplossingen op het Open Source platform. De oplossingen zijn onder de naam OpenIMS als standaard software beschikbaar. OpenIMS is een platform voor het gestructureerd beheren van ongestructureerde informatie en beschikt over een aantal server oplossingen voor onder andere Content-, Document-, Workflow- en E-mail Management. OpenIMS draait op vele platformen zoals Linux of Microsoft Windows, is op Open Standaarden gebaseerd (SOAP/XML) en is 100% webbased.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H.W.W. Kunst (Business Development Manager) bdm@osict.com of een bezoek brengen aan de websites www.osict.com en/of www.openims.com.

 

*Dit betreft Personeel, Organisatie & Opleidingen (PO&O), Kwaliteit, Innovatie & Onderzoek (KIO), Facilitaire Dienst (FD) en Control, Financiën en Informatie (CFI), het team Geestelijke Verzorging en de stafafdeling Algemene zaken.

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste nieuwtjes?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

//RL:20210122
Accepteren

openims.com maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.