Visie

Wij geloven dat een digitale werkplek, ook wel digitale werkomgeving (DWO) genoemd, moet bestaan uit een samenhangend geheel van tools, applicaties en omgevingen die samen zorgen voor een beter presterende organisatie. Om dit te realiseren moet de digitale werkplek aansluiten bij de visie en doelen van een organisatie, waarbij er op basis van een sterk standaardproduct invulling wordt gegeven aan de specifieke behoeften van een organisatie.

Een digitale werkplek zorgt volgens ons voor een beter presterende organisatie doordat onder andere:

  • Betrokkenheid van medewerkers bij hun werk en de organisatie groeit.
  • Kennisdeling eenvoudiger en natuurlijker wordt; experts zijn voor ieder domein inzichtelijk en voor iedereen bereikbaar.
  • Informatie sneller stroomt, omdat hiërarchie wegvalt op een digitale werkomgeving.
  • Medewerkers transparanter worden in hun werk en meer zelfleiderschap tonen.
  • Silovorming c.q. eilandencultuur vanwege de natuurlijke non-hiërarchische en open natuur van de digitale werkplek doorbroken wordt.
  • Het mogelijk wordt om veranderingen om grotere schaal door te voeren.
  • Een digitale werkomgeving een stimulans is voor innovatie – en innovatie vaak leidt tot succes.

Om het doel van een beter presterende organisatie te verwezenlijken moet de DWO ons inziens aan een aantal eisen voldoen. 

Standaard

Wij geloven dat een DWO meer een standaardproduct is dan een maatwerkoplossing. Iedere organisatie kent volgens ons de (latente) behoefte aan digitale samenwerking en heeft daarin grotendeels dezelfde behoeften. Wij hebben veel tijd gestoken in het ontwikkelen van de OpenIMS Digitale Werkplek om de behoeften op het gebied van functionaliteit, gebruikersvriendelijkheid en veiligheid te vervullen.

Digital employee experience (ook wel #DEX)

U wilt uw medewerkers voorzien van een platform wat betrouwbaar en snel is en allerlei informatiesilo's voorkomt zodat men in een geïntegreerde werkomgeving direct aan de slag kan en niet talloze formulieren moet invullen en kasten moet doorzoeken om bij de juiste informatie te komen.

Tijd-, plaats- en apparaat onafhankelijk werken (TPAW)

De OpenIMS Digitale Werkplek ondersteunt TPAW omdat wij geloven dat een digitale werkomgeving overal en op elk apparaat (telefoon, tablet, pc), besturingssysteem en browser moet werken. Gebruikers willen namelijk ook op bijvoorbeeld een congres via de smartphone kunnen laten zien waar ze mee bezig zijn. Ons product vervult deze eisen standaard; bij het ontwerpen is reeds rekening gehouden met een adaptief design.

Gebruiksvriendelijk

Om een digitale werkomgeving succesvol te laten zijn, is gebruikersvriendelijkheid een noodzakelijkheid. Dit betekent dat de digitale werkomgeving intuïtief en eenvoudig leerbaar moet zijn, zodat de gebruiker efficiënt en effectief gebruik kan maken van de digitale werkomgeving. De OpenIMS Digitale Werkplek is ontworpen met de meest recente inzichten op het gebied van usability en user experience; dit in samenspraak met onder andere vormgevers en experts m.b.t. voorzieningen voor blinden en slechtzienden.

Geen informatie silos

Doordat de digitale werkplek een geïntegreerde oplossing is heeft u niet verschillende toepassingen nodig om de gewenste functionaliteiten aan de gebruikers te leveren. Ze hoeven dan ook niet telkens naar andere platformen te navigeren en aan te melden.

Eenvoudig informatie uitwisseling met andere systemen

Dit betekent dat de verschillende pakketten op automatische wijze met elkaar data uit wisselen.

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste nieuwtjes?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

//RL:20210122
Accepteren

openims.com maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.