Home Actueel Nieuws Base Groep is HKZ-gecertificeerd

Base Groep is HKZ-gecertificeerd

Mijlpaal in de Noord-Nederlandse jeugdzorg

De Base Groep beschikt sinds 30 maart 2007 officieel over het erkende HKZ-kwaliteitscertificaat. (HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Hiermee hoort de Base Groep tot de koplopers van de jeugdzorg in Nederland. In Noord-Nederland is de Base Groep de eerste gecertificeerde jeugdzorgaanbieder.

HKZ

De Base Groep is de grootste jeugdzorgaanbieder in de provincie Groningen. Het certificaat past in de ontwikkeling van de Base Groep waarin voortdurend gestreefd wordt kinderen en ouders beter te kunnen helpen. HKZ toetst of het beschreven beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd en of het proces van verbetering goed verankerd is in de organisatie. Concreet betekent het dat de Base Groep op een doeltreffende en verantwoorde manier zorg verleent van een hoog niveau. Het HKZ-certificaat is te vergelijken met het ISO-certificaat in het bedrijfsleven.

Stimulans voor de toekomst

Ook de komende jaren blijft de kwaliteitsverbetering voor de cliënt een topprioriteit voor de Base Groep. De toekenning van het certificaat vormt daarmee voor de medewerkers van de Base Groep een extra stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg.

Inzet OpenIMS voor beheer en distributie van kwaliteitsdocumenten

De Base Groep zet het OpenIMS® platform met succes in. Hierdoor verbetert de interne informatievoorziening steeds verder. Kwaliteitsdocumenten en werkinstructies worden via het Intranet beschikbaar gesteld aan alle medewerkers van de Base Groep. Voor het maken, beheren en distribueren van deze documenten wordt OpenIMS® DMS en CMS ingezet. Hierdoor is er een volledige controle op de documentstroom en de levensloop (en versie beheer) ervan en zijn alle documenten automatisch voorzien van de juiste kenmerken zoals document type, eigenaar, HKZ nummer en evaluatie datum.

Over de Base Groep (Koploper in kwaliteit)

In 2006 hielp de Base Groep in totaal 2429 kinderen en gezinnen. Daarbij gaat het om pleegzorg, intensief ambulante hulp, daghulp en residentiële zorg. Hulp bij problemen in de opvoedingssituatie is hierbij het centrale thema. De Base Groep wordt voor het grootste deel gefinancierd door de provincie Groningen. Ook de provincie hecht groot belang aan de kwaliteit van de jeugdzorg. Daarnaast voert de Base Groep ook hulp uit in het kader van de AWBZ en wordt zorg geleverd via gemeenten en persoongebonden budgetten. Het HKZ-certificaat is toegekend voor het totale pakket van diensten van de Base Groep. Voor meer informatie ga naar http://www.base-groep.nl.

Over OpenSesame ICT

OpenSesame ICT BV is een Nederlands softwarehuis die zich richt op bedrijfsmatige oplossingen op het Open Source platform. De oplossingen zijn onder de naam OpenIMS® als standaard software beschikbaar. OpenIMS® is een platform voor het gestructureerd beheren van ongestructureerde informatie en beschikt over een aantal server oplossingen voor onder andere Content-, Document-, Workflow- en E-mail Management. OpenIMS® draait op vele platformen zoals Linux of Microsoft Windows, is op Open Standaarden gebaseerd (SOAP/XML) en is 100% webbased.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H.W.W. Kunst (Business Development Manager) bdm@osict.com of een bezoek brengen aan de websites www.osict.com en/of www.openims.com.

 

 

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste nieuwtjes?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

//RL:20210122
Accepteren

openims.com maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.