Home Actueel Nieuws Ctgb kiest voor 'Best of Suite' van OpenSesame ICT

Ctgb kiest voor 'Best of Suite' van OpenSesame ICT

OpenIMS en SugarCRM ondersteunen beoordeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

De combinatie OpenIMS en SugarCRM is voor het Ctgb de keuze voor de gezochte ‘Best of Suite' oplossing voor het ondersteunen van de primaire bedrijfsprocessen. ,,Omdat", volgens informatiemanager Peter Verboort van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), ,,OpenSesame ICT er in het offertetraject duidelijk bovenuit stak. Net zoals veel andere partijen kunnen ze voldoen aan ons gehele pakket van functionele eisen. Maar het verschil was dat OpenSesame ICT dat niet alleen zei, maar ook aan ons heeft laten zien." 

CTGB Contract tekenenEind januari tekende Bart Bosveld, secretaris / directeur van het Ctgb, en Wieger Kunst van OpenSesame ICT het contract. Verboort: ,,Daarmee hebben we een partij gekozen en software aangeschaft die we de komende tijd naar wens kunnen inrichten.

De verwachtingen zijn nu hoog gespannen. Aan OpenSesame ICT en Ctgb om die te realiseren."  

Ctgb, College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Het Ctgb oordeelt of gewasbeschermingsmiddelen en biociden tot de Nederlandse markt toegelaten mogen worden. Van dat oordeel, gebaseerd op Europese wet- en regelgeving, zijn veel klanten, met verschillende belangen, afhankelijk. Dat moet snel, in ieder geval binnen de wettelijke termijn, zodat ze de Nederlandse markt op kunnen. En dat moet goed: de wetgever eist dat het Ctgb alleen middelen toelaat die veilig zijn voor de gebruiker, de volksgezondheid en het milieu. Daartoe heeft het College een grote verscheidenheid aan expertises en competenties in huis.

Dat toelatingsproces zal OpenIMS in combinatie met SugarCRM in al haar facetten ondersteunen. Dat de keuze op deze software viel, benadrukt Verboort, was niet omdat het Open Source is. ,,Dat is wel mooi meegenomen, omdat het past in het overheidsbeleid, maar wij hebben zuiver naar de functionele eisen gekeken."

OpenSesame ICT kwam na de afsluitende demo in het offertetraject als unanieme winnaar uit de bus. Een professionele club, heeft Verboort ervaren, ,,met geloof in eigen kunnen. Ze boden ons de offerte-informatie al aan in hún DMS. Grappig. En ze voegden de daad bij het woord. Zeiden niet alleen dat ze een functionele eis konden invullen, maar lieten ook direct een screenshot zien van die functionaliteit zoals deze voor een andere klant al was ingericht. Sterk was dat ze in de demo onze processen heel goed naspeelden. Dat ging echt over ons. Die herkenbaarheid gaf ons projectteam en management vertrouwen. De gedachte was: deze mensen en deze software gaan helpen om onze dienstverlening aan onze klanten te verbeteren."

Over het CTGB

Het Ctgb is een zelfstandig bestuursorgaan dat beslissingen neemt op basis van beleid van vijf betrokken departementen: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Verkeer en Waterstaat (VenW).

Het Ctgb oordeelt over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op basis van Europees geharmoniseerde wet- en regelgeving. Voor middelen afgeleid van ‘nieuwe stoffen' is dit regime operationeel. Voor middelen afgeleid van ‘bestaande' stoffen is een herbeoordelingsprogramma opgesteld, waardoor er sprake is van een overgangssituatie. Voor de gewasbeschermingsmiddelen duurt die tot 2008 en voor biociden tot 2010. Het Ctgb neemt als nationale beoordelingsautoriteit deel aan de EU-beoordeling van stoffen. 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.ctgb.nl.

Over OpenSesame ICT

OpenSesame ICT B.V. is een Nederlands softwarehuis die zich richt op bedrijfsmatige oplossingen op het Open Source platform. De oplossingen zijn onder de naam OpenIMS als standaard software beschikbaar. OpenIMS is een platform voor het gestructureerd beheren van ongestructureerde informatie en beschikt over een aantal server oplossingen voor onder andere Content-, Document-, Workflow- en E-mail Management. OpenIMS draait op vele platformen zoals Linux of Microsoft Windows, is op Open Standaarden gebaseerd (SOAP/XML) en is 100% webbased.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H.W.W. Kunst (Business Development Manager) bdm@osict.com of een bezoek brengen aan de websites www.osict.com en/of www.openims.com.

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste nieuwtjes?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

//RL:20210122
Accepteren

openims.com maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.