Home Actueel Nieuws De NVZA kiest OpenIMS

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers kiest OpenIMS

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) heeft eind september 2011 OpenIMS in combinatie met SugarCRM gekozen als hét platform waarmee zij de komende jaren de NVZA, VAZA en het NVZA Kennisplein meer vorm, inhoud en structuur gaat geven.

De NVZA heeft zichzelf in 2010 de doelstelling gesteld:

 • beter te positioneren
 • beter te faciliteren en,
 • beter elkaar te ontmoeten.

Daartoe heeft de NVZA een nieuwe online strategie laten ontwikkelen en daarbij in 2011 een strategische ICT partner geselecteerd.

Positioneren
Het zijn van een belangenbehartiger voor haar leden betekent dat de NVZA ook extern duidelijk zichtbaar moet zijn. Online moet de focus derhalve niet enkel komen te liggen op het faciliteren van de leden, maar eveneens op het positioneren van de NVZA/VAZA naar de buitenwereld.

Faciliteren
Het Kennisplein faciliteerd ZAPO's, ZAPIO's, buitengewoon en oud leden en medewerkers van de ziekenhuisapotheek, door:

 • Faciliteren dagelijks werk, zodat de ZAPO's en ZAPIO's effectiever en efficiënter kunnen werken.
 • Faciliteren samenwerken/kennisdelen, zodat de kwaliteit van het werk verbeterd wordt.
 • Faciliteren werk van SIG's, Commissies, Werkgroepen, Regio's, zodat het werk van samenwerkingsverbanden eenvoudiger wordt.
 • Faciliteren opleidingsaangelegenheden, zodat de ZAPO's n ZAPIO's zich (nader) kunnen bekwamen in (deel)aspecten van hun vak.

Ontmoeten
Het Kennisplein maakt het mogelijk dat ZAPO's, ZAPIO's, buitengewoon en oud leden, medewerkers van de ziekenhuisapotheek, patiëntengroepen, verpleegkundigen, de pers, projectapothekers en studenten elkaar ontmoeten. Hieraan wordt vorm gegeven door:

 • Vergroten van herkenbaarheid en vindbaarheid, zodat interne en externe leden van doelgroepen elkaars expertise herkennen en op
  weten te vinden.
 • Faciliteren van de ontmoeting, zodat interne en externe leden van doelgroepen in contact kunnen treden met elkaar.

Selectie
Eind 2010, begin 2011 is de NVZA een selectietraject gestart om een passende ICT partner te vinden die haar kan helpen bovengenoemde doelstelling te bereiken. Dit heeft uiteindelijk eind 2011 geleid tot een langjarige overeenkomst met OpenSesame ICT voor de levering en implementatie van het Open Source OpenIMS en SugarCRM platform. Beide partijen zijn met deze keuze erg verheugd.

Over de NVZA
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) ondersteut ziekenhuisapothekers in hun professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid om de (specialistische) farmaceutische zorg voor patiënten die een behandelrelatie hebben met hun ziekenhuis optimaal te laten verlopen.
De ziekenhuisapotheker is verantwoordelijk voor veilige, effectieve, doelmatige, verantwoorde en klantgerichte farmaceutische zorg - in het ziekenhuis, de kliniek, de polikliniek, in de regionale zorgketen. Samenwerkend met andere specialisten aan continuïteit van zorg voor de patiënt. Zónder muren tussen tweede- en eerstelijnszorg. Met de patiënt in het middelpunt en werkend vanuit zijn/haar rol als behandelaar.

Dit alles gebeurt in een context van een veranderende maatschappij en een wijzigende organisatie van de zorg. Ziekenhuisapothekers spelen hierop in. Zij hebben daarin als NVZA een gidsfunctie: de leden zijn onderdeel van een grote organisatie, met een eigen patiëntenpopulatie, toekomstvisie, lokale situatie en prioriteiten.

Over OpenSesame ICT
OpenSesame ICT B.V. is een Nederlands softwarehuis die zich richt op bedrijfsmatige oplossingen op het Open Source platform. De oplossingen zijn onder de naam OpenIMS als standaard software beschikbaar. OpenIMS is een platform voor het gestructureerd beheren van ongestructureerde informatie en beschikt over een aantal server oplossingen voor onder andere Content-, Document-, Workflow- en E-mail Management. OpenIMS draait op vele platformen zoals Linux of Microsoft Windows, is op Open Standaarden gebaseerd (SOAP/XML) en is 100% webbased.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H.W.W. Kunst (Business Development Manager) bdm@osict.com of een bezoek brengen aan de websites www.osict.com en/of www.openims.com.

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste nieuwtjes?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

//RL:20210122
Accepteren

openims.com maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.