Home Actueel Nieuws OpenSesame ICT ondertekent manifest van NOIV

OpenSesame ICT ondertekent manifest van het NOiV

Onlangs is door een aantal gevestigde marktpartijen, het ‘Leveranciers Manifest Open Standaarden' ondertekend. OpenSesame ICT heeft zich daarbij aangesloten en dit manifest recent ook ondertekend. Het manifest is geïnitieerd door staatssecretaris Heemskerk van het ministerie van Economische Zaken. De staatssecretaris wenste een versnelling in de resultaten van het programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV). Hij wilde mogelijke ‘doorbraken' identificeren en concretiseren op het gebied van open standaarden en open source software om de realisatie van doelstellingen van het actieplan van EZ dichterbij te brengen.

Focus
Hiermee bevestigd OpenSesame ICT haar focus op het gebruik van Open Source en Open Standaarden binnen haar projecten en de door haar gevoerde producten  OpenIMS en SugarCRM. Verder is OpenSesame ICT recent toegetreden tot de "Open Source Software Leveranciers Organisatie" ook wel OSSLO genoemd.

OpenSesame ICT vindt het belangrijk haar klanten de mogelijkheid te geven om de richtlijnen voor het gebruik van Open Source technologie en Open Standaarden te kunnen volgen indien gewenst.

Over NOiV
Programmabureau NOiV ondersteunt overheden bij de uitvoering van het kabinetsbeleid voor open standaarden en open source software, zoals vastgelegd in het actieplan Nederland Open in Verbinding. Om uitvoering te geven aan het actieplan NOiV is begin 2008 door de opdrachtgevers (de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) het gelijknamige programmabureau opgezet, onder de vleugels van Stichting ICTU. De focus van het programmabureau, dat zich richt zowel tot de ICT-coördinator alsook tot de bestuurder, heeft in 2009 heeft gelegen op ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen. Daarnaast is een begin gemaakt met de activiteiten in de sectoren zorg en onderwijs. In 2010 zal het werkterrein van het programmabureau uitgebreid worden naar de sector sociale zekerheid. Het (slot)jaar 2011 zal vooral in het teken staan van het borgen van de ingezette beweging in de dagelijkse praktijk van de (semi-) publieke sector.
Kijk voor meer informatie op www.noiv.nl.

Over OSSLO
Doel van OSSLO is om de commerciële belangen van de aangesloten open source leveranciers richting markt en overheid te behartigen. De missie van de organisatie is "het vergroten van het open source software marktaandeel door de kracht van pre-competitieve samenwerking".

Over OpenSesame ICT
OpenSesame ICT B.V. is een Nederlands softwarehuis die zich richt op bedrijfsmatige oplossingen op het Open Source platform. De oplossingen OpenIMS en SugarCRM zijn als standaard software beschikbaar. OpenIMS is een platform voor het gestructureerd beheren van ongestructureerde informatie en beschikt over een aantal server oplossingen voor onder andere Content-, Document-, Workflow- en E-mail Management. SugarCRM is een professioneel relatiebeheer systeem en biedt daarnaast o.a. projectbeheer. Beide producten draaien op vele platformen zoals Linux of Microsoft Windows, is op Open Standaarden gebaseerd (SOAP/XML) en is 100% webbased.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H.W.W. Kunst (Business Development Manager) bdm@osict.com of een bezoek brengen aan de websites www.osict.com en/of www.openims.com.

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste nieuwtjes?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

//RL:20210122
Accepteren

openims.com maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.